RSS

wzór aneksu do umowy kupna

Black Cocktail Dress


Temat: ul Sosnowa na bielanach
byłem u nich wczoraj. zarezerwowałem sobie (wst`epnie, bez zobowiązań z mojej strony) mieszkanko od strony południowej. 43 m2, 128.900 zł, płatne w 5 ratach (3x25%+20%+5%). wziąłem wzór umowy i w pn ... dają wszystkie drzwi, kaloryfery, wszędzie przepływowe wodomierze (OC też), parapety, pokoje pomalowane na biało. można podpisać aneks na dodatkowe roboty (kafelki, łazienka, podłogi itp.). czynsz (zarządca + fundusz remontowy) 1,80/m2 nie wiem czy netto czy brutto. zgodzili się bez oporów na cenę w umowie, która nie podlega zmianom :) ogrzewanie i ciepła woda z wspólnej kotłowni gazowej. jest możliwość kupna za 20tys...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,186,30372477,30372477,ul_Sosnowa_na_bielanach.htmlTemat: Zakup mieszkania spółdzielczego własnoś ciowego
Kamil Gołaszewski wrote:  | Czy w takiej umowie (w której umieszczono zapis o _ZADATKU_, a nie o  | zaliczce) będzie wiążący punkt, który unieważnia umowę i zobowiązuje  | zbywcę do zwrotu zadatku, jeżeli bank nie przyzna mi kredytu? Czy też  | wpłacony zadatek i tak przepadnie?  zadatek przepada, gdy nie dochodzi do umowy przyrzeczonej z winy  strony, "w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju..." Rozumiem więc, że lepiej jest to zastrzec. Czy może to mieć formułę aneksu do umowy? Pośrednik zapewne ma swoje wzory umów i nie będzie chciał ich zmieniać. BARDZO proszę o wyrażenie opinii na temat poniższego wzoru:                                     Miejscowość, 12.04.2003 ANEKS DO UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ .............. zwanej dalej "umową", zawartej w dniu 12.04.2003  pomiędzy: 1............., ur. ......., nr dow. ......................., zam. ........................................................ 2............., ur. ......., nr dow. ........................, zam. ........................................................ zwanymi dalej "nabywcami", a: ............................................................. ............................................................. ............................................................. zwanym(i) dalej "zbywcą"; dotyczącej przyrzeczenia kupna lokalu mieszkalnego nr ... przy ul. ......... w ......., do którego zbywca posiada spółdzielcze prawo własnościowe w zasobach Spółdzielni ............. z siedzibą przy ul...........  w ............. . Ustala się co następuje: 1.Niedojście do umowy przyrzeczonej umową z powodu nieudzielenia przez bank kredytu na sfinansowanie zakupu przyrzeczonego lokalu nie będzie uważane za przyczynę leżącą po stronie nabywców i traktowane jako okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności w myśl art. 394 "Kodeksu cywilnego" (Ustawa z 23.04.1964 z późniejszymi zmianami). 2.Aneks sporządzono w formie pisemnej. 3.Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy. Podpis i data: zbywcy:                          nabywców: .............................  ...
Źródło: topranking.pl/1857/zakup,mieszkania,spoldzielczego,wlasnos.php


Temat: Myśliborska 64 - Targfort - Szukam przyszłych ...
Witam wszystkich zainteresowanych odnośnie budowy i kupna mieszkania przy osiedlu "Przy Trakcie Wislanym" zapraszam do biura firmy Targfort w godzinach popołudniowych. Wyjasniam: mieszkania na osiedlu sprzedaja pełnomocnik firmy Targfort Izabela Siemieniec. ... ma tez w ofercie drzwi wewnętrznych, natomiast wejscie do dużego pokoju zaprojektowane jest bez drzwi! ( według projektu architekta pana Rzepki) Jezeli są osoby zainteresowane wzorem umowy chętnie udostepnie. I proponuje ... kuchnię planuje w duzym na zasadzie aneksu.Pozatym Państwo kupując mieszkanie kupuja konkretny projekt z konkretnym rozstawieniem scianek więc przeróbki kosztuja i nikt w firmie TARGFORT NIE OPOWIADA, ŻE JEST TO ZA...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,106,18246119,18246119,Mysliborska_64_Targfort_Szukam_przyszlych_.html